Politikáink

KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA

 

Társaságunk, a környezet iránt viselt felelősség tudatában elkötelezettséget vállal környezeti teljesítményének folyamatos javítására, a környezet terhelésének megelőzésére, valamint az ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer működtetésére.

 

Felmértük, hogy az általunk végzett termék előállítási, telephely üzemeltetési tevékenységek milyen környezeti hatásokat okoznak, mindehhez milyen környezeti erőforrásokat veszünk igénybe. Társaságunk célja, hogy a felhasznált erőforrásokat a lehető leghatékonyabban hasznosítsa, valamint a gyártási tevékenységek során csökkentse a keletkező hulladékok mennyiségét, az újrahasznosítható hulladékok arányának minél magasabb szinten tartásával. Mindezt a gyártásban alkalmazott korszerű műszaki megoldások is elősegítik.

 

A CNC-Nagy Kft.:

Gondoskodik tevékenységeinek környezeti hatásaival kapcsolatos törvényi, hatósági és egyéb előírások folyamatos figyelemmel kíséréséről és teljesítéséről;

Rendszeresen értékeli környezeti teljesítményét és gondoskodik a rendszer folyamatos fejlesztéséről, valamint a környezetszennyezések megelőzéséről;

Feltárja, szabályozza és folyamatosan megfigyeli azokat a kritikus tevékenységeket, amelyek jelentősebb tényleges vagy lehetséges hatást fejtenek ki a környezetre. Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a következőkre:

      1. A havária események megelőzését elsőrendű fontosságúnak tartjuk, megteszünk minden műszakilag és gazdaságilag megtehető lépést a véletlenszerűen előforduló környezetszennyezések megelőzésére;
      2. Folyamatosan figyelemmel kísérjük és ellenőrizzük, a normál körülmények között kibocsátott szennyezıanyagokat;
      3. Igyekszünk megismerni a környezetre lehetséges hatással levő alvállalkozóink, beszállítóink tevékenységének körülményeit, ismertetjük velük környezetvédelmi elvárásainkat;
      4. Törekszünk arra, hogy a társaság fajlagos erőforrás felhasználása csökkenjen;
      5. Tevékenységünk során törekszünk a termelési hulladékok mennyiségének csökkentésére, illetve az azokban levő anyagok minél nagyobb fokú újra hasznosítására;

 

A fenti feladatok végrehajtása érdekében környezeti célokat és előirányzatokat tűzünk ki, melyek végrehajtását környezetvédelmi programban tervezzük meg. A programok végrehajtását folyamatosan követjük, a célokat és előirányzatokat rendszeresen felülvizsgáljuk. Feladataink végrehajtásához valamennyi munkatársunk hozzájárulására szükség van, ezért a környezeti politika kihirdetése mellett törekszünk a dolgozók folyamatos képzésére, környezeti tudatosságának folyamatos fenntartására.

Nagy Imre

Ügyvezető Igazgató

 


 

MEBIR POLITIKA

 

A CNC-NAGY Kft. vezetése elkötelezte magát a MEB teljesítményének folyamatos javítására, melynek tükrében:

Működtetjük, és fejlesztjük a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonságtechnikai Irányítási Rendszerünket.

Célunk, hogy tevékenységünk feleljen meg a jogszabályi, vevői, alkalmazotti és egyéb érdekelt felek követelményeinek. Rendszeresen vizsgáljuk a jelentkező veszélyeket és kockázatokat, a fő hangsúlyt a megelőzésre fektetjük.

Legfőbb célunk az egészségvédelem erősítése, személyi sérülések megelőzése, törekvések a MEB teljesítmények folyamatos javítására.

 

Másodlagos cél minden olyan tevékenység, hatás minimalizálása, mely akár csak a lehetőségét is magában hordozza, hogy balesetet vagy egészségkárosodást eredményezzen. Egészségvédelmi és biztonságvédelmi céljaink elérése érdekében egyrészről biztosítjuk dolgozóink számára a megfelelő hátteret, legyen az munkakörnyezeti, egyéni védőfelszerelés, vagy erőforrásbeli támogatás. Másrészről állandó tréningekkel, továbbképzésekkel segítjük elő, hogy minimalizáljuk a munkavégzés során az esélyét bármilyen kockázati tényező előfordulásának.

Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés és az ehhez szükséges feltételek megteremtése, valamint a megfogalmazott célkitűzéseink megvalósítása a CNC-NAGY Kft. dolgozóinak nem csak érdeke, hanem egyben kötelessége is.

Biztosítjuk, hogy a MEBIR politikánkat szervezetünk alkalmazottai, alvállalkozói és az érdekelt felek megismerjék, megértsék és elfogadják.

Ugyanakkor törekszünk arra, hogy természetes igényévé váljon a balesetmentes munkavégzés és élet minden munkatársunk számára, melyhez a szükséges feltételeket biztosítjuk számukra, beleértve:

− az egyértelmű szervezeti felépítést és feladatkiosztást,

− az ehhez rendelt világos döntési szinteket, és felelősségvállalást,

− a folyamatos szakmai, munkabiztonsági képzést és továbbképzést,

− megfelelő munkakörnyezetet, infrastruktúrát és erőforrásokat.

 

A tevékenységünk során a nem megfelelő munkavégzés, a balesetek, vészhelyzetek megelőzésére, elkerülésére, illetve a pro-aktív szemlélet kialakítására helyezzük a hangsúlyt.

Együttműködő partnereinktől is elvárjuk a munkabiztonság iránti elkötelezettséget, melyet a működésünk során felügyelet alatt is tartunk.

Nagy Imre

Ügyvezető Igazgató

 


 

MINŐSÉGPOLITIKÁNK

 

Alapvető célunk, hogy a megrendelői igények minél jobban kielégítsük az európai normáknak megfelelő, kiemelkedő minőségű termékek forgalmazásával. Arra vállalkoztunk, hogy ügyfeleink számára a vevők igényeit kielégítő termékpalettából megfelelő minőségben és mennyiségben értékesítsük, és e tevékenységünket olyan szolgáltatásokkal egészítsük ki, melyek vevőink és megrendelőink munkáját is kényelmesebbé és hatékonyabbá teszik. Ennek a koncepciónak rendeljük alá termék-előállítási tevékenységünket és a vevőink részére nyújtott szolgáltatásainkat egyaránt.

 

Lényeges szempontoknak tekintjük dolgozóink minőségi munka iránti elkötelezettségét és szakértelmét, mindemellett arra törekszünk, hogy termék előállítói, kereskedelmi rendszerünkben az emberi tévedés lehetőségét kiküszöböljük, a potenciális hibalehetőségeket megszűntessük, az esetleges hibák előfordulását megelőzzük. Magas színvonalú, minőségorientált munkavégzést várunk el minden dolgozóinktól, amit a cégünk vezetősége messzemenőkig támogat a szükséges személyi, tárgyi feltételek és a megfelelő munkakörnyezet biztosításával. Dolgozóink képzésével, valamint a rendszereink működésének fejlesztését segítő ötletek megvalósításával elősegítjük folyamatos fejlődésünket, ezáltal is javítva az általunk előállított termékek minőségét. Termékeink és szolgáltatásaink menőségéért dolgozóink felelősséget vállalnak.

 

Céljaink elérése érdekében kialakításra és működtetésre került az ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer. A hatékony működés érdekében folyamatszemléletű a vállalatirányításunk. Az egymással összefüggő folyamatokat rendszerben kezeljük. Döntéseinket az információk és adatok alapos elemzése után hozzuk meg. Vezetőink a munkakultúra olyan szintjén teremtik meg, mely minden munkatársunk számára lehetővé teszi, hogy a szervezet céljaival azonosulhasson. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy vevőink jelenlegi és látens igényeit megismerjük és megértsük. Céljaink elérését működésünk folyamatos fejlesztése révén kívánjuk elősegíteni. Különös figyelmet fordítunk beszállítóinkra, mert tevékenységünk és a beszállított termékeink minősége döntően befolyásolja megítélésünket.

 

Bízom benne, hogy Önt és hamarosan elégedett ügyfelein sorában tudhatjuk.

 

Nagy Imre

Ügyvezető Igazgató